• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Verkoopsvoorwaarden


Commerciele naam: Linea Keerbergen BV
Adres: Lindenstraat 16, 3140 Keerbergen, België
Ondernemingsnummer: BE 0437.512.758
Telefoon: 0032 (0)15 51 62 75
Email: [email protected]
Website: www.linea-keerbergen.be
 
De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de webshop van Linea Keerbergen BV. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. Linea Keerbergen BVBA behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen. 
Er is veel tijd en moeite gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen dit op een correcte manier te doen, toch een fout bevinden op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.
 

Prijzen

De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteerd worden op de website of voor de geldigheidsperiode - indien deze vermeld is. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.
 

Koopovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Linea Keerbergen BVBA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Linea Keerbergen BVBA kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de verkoopsovereenkomst. Indien Linea Keerbergen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Linea Keerbergen BV zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de contactgegevens van Linea Keerbergen BV waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 

Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door Linea Keerbergen BV gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Linea Keerbergen BV in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Tevens bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.
 

Verzendkosten

De verzendingskosten worden berekend via de winkelwagen, waar u kan kiezen uit een aantal mogelijkheden. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.
 

Levering

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 7 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Linea Keerbergen BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.
Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. Daarna zal de transporteur proberen om nog 2 maal af te leveren. Indien het pakket bij de 3e poging niet kan afgeleverd worden, dan wordt het naar ons retour gestuurd. Via de schriftelijke kennisgeving is het ook mogelijk om telefonisch of via hun website een nieuwe afspraak vast te leggen.
Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen, ook wanneer uw bestelling de eerste keer gratis verzonden was!
De maximale levertijd bedraagt dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Linea Keerbergen BV de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald. 
Linea Keerbergen BV is als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.
 

Aansprakelijkheid bij transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.
 

Herroepingsrecht - Retourneren

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om -zonder opgave van reden- de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk (via email) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen.
Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.
Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk valt buiten dit recht.
Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van dertig dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, exclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Linea Keerbergen BVBA, dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons. 
Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Linea Keerbergen BVBA of de leverancier van het artikel.
 

Betaling

Na het plaatsen van uw bestelling kan u kiezen uit onderstaande betaalmogelijkheden.
Bij online betaling wordt u steeds doorgeschakeld naar een beveiligde pagina zodat u met een gerust hart uw betaling kan uitvoeren bij een erkende instantie. 
  • Paypal: U kan betalen met uw Paypal rekening, MasterCard, Visa, American Express of Bankoverschrijving. Paypal is een online betaalservice waarmee u op verscheidene online winkels kunt betalen. Paypal heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen rekeningen. Ieder Paypal-lid profiteert van eenvoudige, snelle en veilige betalingen. 
  • Bankoverschrijving: U kan steeds betalen door middel van een bankoverschrijving op het volgende rekeningnummer (bank ING). Voor een goede en snelle verwerking van uw betaling, gelieve steeds het factuurnummer op uw overschrijving te vermelden. 
  • Betaling bij afhalen: Indien u wenst te betalen bij afhaling in onze showroom in Keerbergen, dan kan dit steeds tijdens onze openingsuren. U kan betalen met bancontact of cash. (Linea Keerbergen BV - Lindenstraat 16 - 3140 Keerbergen) Openingsuren: 9uur - 12uur & 13uur - 18:30uur (Zondag, maandag en dinsdag gesloten) 

Eigendomsrecht

Linea Keerbergen BV blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.
 

Toepassingsrecht en bevoegde rechtbanken

Op alle overeenkomsten tussen de website van Linea Keerbergen BV en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven uitsluitend bevoegd.
 


Indien u nog vragen mocht hebben over de Verkoopsvoorwaarden van Linea, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u graag verder. In geval van wijziging van onze verkoopsvoorwaarden, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.