• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy verklaring

Met het oog op het respecteren van uw privacy engageert BV Linea Keerbergen zich om alle regels na te leven conform de AVG regels (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR (General Data Protection Regulation)

BVBA Linea Keerbergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

BVBA Linea Keerbergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf online of offline verstrekt heeft met het oog op onze dienstverlening.


Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Familienaam
- Voornaam
- Naam onderneming
- Vennootschapsvorm
- Ondernemingsnummer
- Adresgegevens
- Emailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens dewelke u zelf verstrekt heeft online of offline.


Doel van en wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens:

BV Linea Keerbergen verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op het informeren over onze diensten en producten en het uitvoeren van overeenkomsten via diverse handelingen zoals:

- Afhandelen van bestellingen
- Afhandelen van betalingen
- Administratieve handelingen
- Afhandelen van afspraken met betrekking tot leveringen en diensten
- Informeren over onze producten en diensten
- Informeren over events en/of promoties


Delen van persoonsgegevens:

BV Linea Keerbergen deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van overeenkomsten en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.
Deze ingeschakelde derden zijn eveneens verplicht om uw privacy te respecteren conform de AVG regels.


Gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking te herroepen.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking van uw toestemming van uw persoonsgegevens kan u sturen aan [email protected].


BV Linea Keerbergen neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Indien u nog vragen hebt over deze Privacy verklaring, dan kan u steeds contact nemen via telefoon (+3215516275) of email ([email protected])